Fundaţia Umanistă „Dr. Mioara Mincu” a anunţat cu ocazia Ceremoniei de absolvire a promoţiei 2010 ale Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila”demararea unei serii de proiectepe tema Educaţie pentru Sănătate, deviză sub care şcoala îşi desfăşoară activitatea încă de la înfiinţare.

Evenimentul organizat Joi, 29 Iulie a.c. la sediul Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila” a reunit cu ocazia depuneriiLegământului Asistentului Medical de către elevii din anul III la specializarea Asistenţă Medicală Generală,peste 330 de absolvenţi, profesori şi colaboratori din mai multe domenii.

Cu această ocazie au fost sărbătoriţi şi cei 20 de ani de existenţă a primei şcoli particulare sanitare, fondată în anul 1990 şi condusă până în 2008 de Doamna Doctor Mioara Mincu, care astăzicontinuă activitatea sub patronajul fundaţiei umaniste ce îi poartă numele.

„Putem spune astăzi că Promoţia 2010 estePrima Generaţie de Educatori pentru Sănătate!Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” acţionează astăzi ca un agent pentru sănătatea României şi a Europei, în calitatea sa de membru al unei reţele europene de nursing (ENM).

Fundaţia Umanistă „Dr. Mioara Mincu” promovează o definiţie mai largă a noţiunii de sănătate decât cea pe care ne-o propune Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi anume dorim să facem referire atât la sănătatea societăţii în care trăim cât şi la cea a gândului şi a faptei. Din această perspectivă, ne-am pregătit şcoala şi curricula pentru a instrui în primul rând educatori de sănătate, mai mult decât doar asistenţi medicali generalişti sau de farmacie. Vrem ca prin exemplul personal, absolvenţii noştri să reprezinte nişte modele într-o societate din ce în ce mai sănătoasă”,a declarat cu ocazia ceremoniei Prof. Univ. Dr. Alexandru Ioan Mincu, Preşedinte al Fundaţiei Umaniste „Dr. Mioara Mincu” şi Director General al Şcolii.

„Ne dorim să împingem „linia frontului”, în razboiul impotriva bolii, în afara porţilor spitalului, şi asta nu se poate realiza decât printr-o activitate consecventă de educare în sensul prevenţiei.În acest scop ne-am propus ca în anul şcolar care urmează să lansăm o serie de proiecte, pentru a susţine ideea de Educaţie pentru Sănătate.Privind din această perspectivă, Fundaţia Umanistă „Dr. Mioara Mincu” crede şi investeşteîn învăţământul particular, mai liber şi mai puţin presat de realităţile zilei”, mai spune domnul Alexandru Mincu.

Curricula Şcolii Sanitare Postliceale„Carol Davila” se încadrează perfect în standardele europene, iar din acest punct de vedere, învăţământul particular nu prezintă nici o diferenţă faţă de cel de stat, conform afirmaţiilor Directorului General al Şcolii Postliceale Fundeni, dl Crin Marcian, invitat la eveniment. „Colaborăm de 20 de ani, atât în activitatea pedagogică cât şi în organizarea de simpozioane sau sesiuni de comuncări, şi nu am remarcat diferenţe între cele două forme de învăţământ. Am semnat în toţi aceşti ani un număr de peste 100.000 de diplome de absolvire şi vă asigur că profesia de asistent medical este una dintre cele mai bune din toate punctele de vedere, atât de căutată chiar şi în această perioadă de criză”, mai spune domnul Crin Marcian.

Cu ocazia Ceremoniei de absolvire, Fundaţia Umanistă „Dr. Mioara Mincu” a anunţat relansarea Revistei de „Eucaţie pentru Sănătate”, al cărui prim număr în noua formulă editorială va apărea în data de 13 Septembrie, cu ocazia Festivităţii de deschidere al celui de-al 20 an de activitate al Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila”. Conform declaraţiilor directorului general, prima sesiune de admitere, organizată miercuri 28 Iulie a.c., se dovedeşte a fi una dintre cele mai bune din ultimii patru ani, atât în ce priveşte numărul de candidaţi cât şi calitatea pregătirii acestora.

La eveniment au fost prezenţi dl, Crin Marcian, Director al Şcolii Postliceale Fundeni, dl Florian Chiru, Vicepreşedinte OAMGMAMR (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România) si Director de Îngrijiri al Spitalului Colentina, domnul Ioan Albescu, Director editorial al revistei „Educaţie pentru Sănătate”, dl Cristian Ionescu, jurnalist şi publicist în domeniul Sănătăţii, precum şi profesori şi colaboratori ai şcolii.

Pentru mai multe detalii privind activitea şi proiectele Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila” şi ale Fundaţie Umaniste „Dr. Mioara Mincu” puteţi consulta site-ul:

www.scoalacdavila.ro

R.S.V.P. Ramona Guţu

Tel: 0730.23.73.73, 0763.61.93.11

Mail:ramona.gutu@fundatiamincu.ro