Stiri

Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu”, instituție de învățământ particular, de nivel liceal, care își desfășoară activitatea sub patronajul Fundatiei Umaniste Dr. Mioara Mincu anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director (1 post) și director adjunct (1 post).

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante mai sus menționate pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute în art. 3 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

Dosarele candidaților se vor depune în perioada 13 septembrie 2016 – 2 octombrie 2016 la sediul unității de învățământ, cât și electronic conform Procedurii de înscriere electronică a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31august 2016.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie 2016 – 17 noiembrie 2016 la sediul unității de învățământ.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediu și pe site-ul www.liceulmincu.ro.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0728 273 763, de luni până vineri, între orele 09.00 – 17.00.

Noi dorim colegi alături de care să oferim elevilor noştri educația la cele mai înalte standarde pentru a deveni responsabili, inovativi, creativi, toleranţi, înzestraţi cu deprinderi și abilități care să le permită adaptarea la o societate într-o continuă schimbare. Pachetele salariale și beneficiile pentru pozițiile de director și director adjunct sunt comparabile cu cele la nivel internațional.

Viziunea liceului este să formeze tineri capabili să se integreze social și profesional într-o societate a cunoașterii în contextul valorilor europene. Vrem ca în școala noastră educația elevilor, parteneriatul cu părinții, formarea profesională continuă a cadrelor didactice să fie repere pozitive și inovatoare în învățământul preuniversitar privat din România.

Unii oameni sunt prea obosiţi ca să vă dăruiască un ZÂMBET. Dăruiţi-le voi unul, pentru că nimeni nu are mai mare nevoie de un zâmbet decât acela care nu-l mai poate dărui.

Dr. Mioara Mincu